Princessdesign, digitalne komunikacije, d.o.o., Cankarjeva cesta 1, 1270 Litija, Slovenija. Tel.:00 386 51 608 705.
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg 2013/23937. Osnovni kapital: 7.500 EUR (vplačan v celoti). IBAN SI56 2900 0005 0949 010 pri UniCredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka: 6391478000. Davčna številka: 89614879.